OneShip WebCenter

Là 1 trong những giải pháp công nghệ chính của hệ thống OMS OneShip.
Web Center cho phép các nhà quản trị dễ dàng trong việc quản lý tiền thu hộ, tối ưu quản lý luân chuyển hàng hóa, quy trình lấy, trả, giao hàng, bảng giá, chi nhánh…

OUR SOLUTIONS

Các tính năng chính

Nhận tài khoản trải nghiệm miễn phí

FAQs

Câu hỏi thường gặp

Web Center cho phép các nhà quản trị dễ dàng trong việc quản lý tiền thu hộ, tối ưu quản lý luân chuyển hàng hóa, quy trình lấy, trả, giao hàng, bảng giá, chi nhánh… Quan trọng nhất phải kể đến chức năng kiểm tra hàng tồn kho và thống kê đơn giao theo khu vực...

Hiện tại Web Center App được sử dụng trên nền tảng Website App.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ