AFFILIATE

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Sass

DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN HỆ THỐNG

Khi cộng tác viên giới thiệu thành công 1 khách hàng, và khách hàng này đã ký kết hợp đồng với OneShip, thì cộng tác viên sẽ nhận ngay 3.000.000VND hoặc nhận 5% trọn đời giá trị hợp đồng của khách

Sass

DÀNH CHO THÀNH VIÊN HỆ THỐNG ONESHIP

Khi thành viên của hệ thống OneShip giới thiệu thành công 1 khách hàng, và khách hàng này đã ký kết hợp đồng với OneShip, thì thành viên sẽ được ưu đãi chiết khấu 10% cho 6 tháng tiếp theo

Sass

DÀNH CHO ĐẠI LÝ NHẬN NHƯỢNG QUYỀN TÍN TỐC

Khi đại lý nhận nhượng quyền Tín Tốc giới thiệu thành công 1 khách hàng, và khách hàng này đã ký kết hợp đồng với OneShip, thì đại lý sẽ được ưu đãi chiết khấu 10% cho 12 tháng tiếp theo