Chính sách bảo mật

OneShip đảm bảo cam kết giữ bí mật thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Ứng Dụng hoặc website oneship.vn. Cụ thể, OneShip sẽ không cung cấp thông tin của khách hàng khi sử dụng ứng dụng của OneShip, trừ trường hợp khách hàng vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc giao hàng cấm, vi phạm điều khoản thanh toán với OneShip.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng được công khai trên Ứng Dụng và website khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng và website của OneShip, chi tiết như sau:

 • Cung cấp tên, số điện thoại liên hệ của Khách Hàng cho OneShip ngay khi Khách Hàng tạo Yêu Cầu Dịch Vụ;
 • Thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của Ứng Dụng trong thời gian nhất định;
 • Lập danh sách Khách Hàng thân thiết để thực hiện chương trình khuyến mãi hoặc có chính sách riêng cho Khách Hàng.
 • Phạm vi sử dụng thông tin: Sử dụng trong phạm vi phục vụ cho việc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: OneShip và các cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp Khách Hàng muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Ứng Dụng, Khách Hàng có thể chỉnh sửa trực tiếp trên phương tiện đã đăng ký sử dụng Ứng Dụng hoặc liên hệ với CSKH của OneShip Hotline 1900 63 63 06 để được hướng dẫn cụ thể.

Khi OneShip cần sử dụng, chia sẻ thông tin của Khách Hàng với bên thứ ba:

 • OneShip sẽ gửi email hoặc tin nhắn cho Khách Hàng để Khách Hàng xác nhận có đồng ý cho OneShip sử dụng các thông tin trên không.
 • Khi Khách Hàng đồng ý sẽ phản hồi qua email hoặc tin nhắn cho OneShip.
 • Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được tin nhắn, nếu Khách Hàng không phản hồi, OneShip mặc nhiên hiểu là Khách Hàng đã từ chối đề nghị trên.

Khách Hàng có quyền gửi email hoặc văn bản khiếu nại trường hợp OneShip sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng mà chưa được Khách Hàng đồng ý.

Trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, OneShip sẽ xem xét xử lý khiếu nại của Khách Hàng, OneShip sẽ đền bù thiệt hại cho Khách Hàng do hành vi của mình gây ra, trừ trường hợp việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin được thực hiện trong các trường hợp bên dưới.

OneShip có thể sử dụng thông tin của Khách Hàng mà không cần được sự đồng ý trước của Khách Hàng trong các trường hợp sau đây:

 • Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;
 • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;
 • Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng dịch vụ trên môi trường online.

OneShip cam kết sẽ sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau:

 • OneShip có thỏa thuận riêng với Khách Hàng về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo;
 • Để cung cấp Dịch Vụ theo yêu cầu Khách Hàng;
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Khách Hàng có quyền yêu cầu OneShip kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Việc yêu cầu được thực hiện bằng email hoặc văn bản.

OneShip sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách Hàng khi được yêu cầu hoặc OneShip sẽ cung cấp cho Khách Hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.