OneShip Shop App

Là 1 trong những giải pháp công nghệ chính của hệ thống OMS OneShip.
Shop App giúp các shop dễ dàng trong việc tạo và quản lý đơn hàng hàng loạt, quản lý lịch sử thanh toán, đối soát đồng thời tối ưu việc báo cáo, thống kê dữ liệu, thông tin đơn hàng…

OUR SOLUTIONS

Các tính năng chính

BÁO CÁO THỐNG KÊ

- Thống kê sản lượng lấy, giao hàng
- Thống kê đơn giao theo khu vực

QUẢN LÝ THANH TOÁN

- Xem lịch sử thanh toán, đối soát đơn hàng

API TOKEN

- Có cổng kết nối API, hỗ trợ liên kết hệ thống ngoài

TẠO ĐƠN HÀNG

- Tạo từng đơn hàng
- Tạo nhiều đơn hàng bằng file excel

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

- Quản lý danh sách đơn hàng đã tạo
- Theo dõi hành trình của đơn hàng

HỆ THỐNG FEEDBACK

- Gửi yêu cầu thay đổi theo từng đơn hàng
- Hỗ trợ CSKH ngay trên hệ thống

Nhận tài khoản trải nghiệm miễn phí

Oneship App Shop - Mobile Version

FAQs

Câu hỏi thường gặp

Shop App giúp các shop dễ dàng trong việc tạo và quản lý đơn hàng hàng loạt, quản lý lịch sử thanh toán, đối soát đồng thời tối ưu việc báo cáo, thống kê dữ liệu, thông tin đơn hàng…

Shop App được vận hành ở nền tảng:
- Website
- Mobile (iOS, Android)

TƯ VẤN MIỄN PHÍ